Skip to content

Partnerystė

https://www.active-people.com/

“Aktyvių žmonių asociacija” yra organizacija, įsikūrusi Lodzėje, Lenkijoje.
Asociacijos pagrindinė įstatuose numatyta veikla yra neformalusis švietimas, aktyvaus ir saugaus jaunimo ir senjorų gyvenimo būdo skatinimas, kartų bendradarbiavimas, socialiai remtinų grupių, ypač senjorų, įtraukimas. Savo veikla norime parodyti jaunimui ir senjorams alternatyvius laisvalaikio praleidimo būdus, suteikti jiems galimybę integruotis ir keistis patirtimi. Savo veikla skatiname tolerancijos, partnerystės ir įvairovės idėjas. Į savo veiklą aktyviai įtraukiame žmones iš neturtingų šeimų ir neįgaliuosius, kad suteiktume jiems lygias galimybes. Pagrindinis asociacijos tikslas – skatinti asmeninį tobulėjimą, ekologiškai aktyvų gyvenimo būdą, pomėgius ir tolerancijos idėją gyvenime bei savanorystę. Be to, norime ugdyti jaunų žmonių įgūdžius ir interesus bei skatinti ekologines ir prosocialias nuostatas. Taip pat vykdome veiklą tokiose srityse kaip jaunimo kultūrinė integracija. Stengiamės skatinti jaunus žmones dalyvauti vietos bendruomenės veikloje ir plėtoti savo pomėgius.

https://www.facebook.com/Darnoje

“Darnoje” yra Lietuvoje įsteigta nevyriausybinė organizacija.
Organizacija rengia įvairius mokymus ir seminarus tokiomis temomis kaip asmeninis tobulėjimas, pasitikėjimas savimi, bendravimas, ekologija, sveika gyvensena, finansinis raštingumas, verslumas, išgyvenimo įgūdžiai. Pagrindinis tikslas – padaryti dalyvius sąmoningesnius, socialesnius, ekologiškesnius, sveikesnius ir labiau pasitikinčius savimi. Per metus ji rengia 5-7 mokymus, kuriuose neformaliojo ugdymo ir patirtinio mokymosi metodais apmoko apie 120-140 dalyvių. Pagrindiniai organizacijos tikslai ir misijos: ugdyti naujus lyderius, naikinti barjerus tarp kultūrų ir žmonių, skatinti neformalųjį mokymąsi kaip saviugdos priemonę, dalytis žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika, suteikti jaunimui įdomios tarpkultūrinio mokymosi patirties, ugdyti žmones būti labiau pasitikinčiais savimi, sąmoningais, ekologiškais, socialiais ir sveikesniais.

https://www.forodeformacion.org/ https://www.facebook.com/ForoDeFormacion/

FORO DE FORMACION Y EDICIONES yra organizacija, įsikūrusi Madrite, Ispanijoje.
“Foro de Formación y Ediciones” (Mokymo ir leidybos forumas) buvo įkurtas 1998 m., o viena pagrindinių jo veiklos sričių – teikti aukštos kokybės paslaugas. 2000 m. jie išplėtė savo veiklos sritį ir įtraukė mokymo veiklos ir konsultacinių projektų valdymą. Pagrindiniai organizacijos tikslai – padėti organizacijoms plėtoti ir stiprinti žmogiškąjį kapitalą, tobulinti profesinius įgūdžius, teikiant kokybiškas paslaugas ir užtikrinant verslo meistriškumą, teikti konsultacijas žmogiškųjų išteklių valdymo srityje: mokymas / tyrimai ir poreikių nustatymas. FFE užsiėmė svarbia technologine plėtra švietimo aplinkoje. Dėl to įdiegta mokymo platforma, kuri nuolat atnaujinama atsižvelgiant į rinkoje atsirandančias naujas technologijas ir teisinius įvairių mokymo planų reikalavimus. Iki šiol FFE valdė daugiau nei 500 000 mokinių. Organizacija taip pat surengė daugiau kaip 5 000 kursų, sukūrė šimtą platformų, kurias galima integruoti į korporacijas, ir šimtus mokymo medžiagos su garso ir vaizdo priemonėmis. Kaip vieną iš svarbiausių ES principų, mes siekiame įgyvendinti ekologiškus elementus kiekviename savo projekte. Teigiame, kad rengiame ir dalyvaujame projektuose, kuriuose derinama įvairi veikla, tiesiogiai susijusi su ekologiška praktika. Todėl mūsų tikslai – skatinti ekologiškus metodus ir praktiką, informuoti apie neigiamą tam tikros veiklos poveikį ir pasekmes bei siūlyti naujas ekologiškas alternatyvas, skatinti ekologiškų medžiagų naudojimą projekto veiklų metu ir sklaidą bei didinti Europos visuomenės motyvaciją keisti savo kasdienius įpročius, kad jų veikla turėtų kuo mažesnį neigiamą poveikį planetai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.